Günther, Thomas, Detzner, Martin
CFO aktuell 3(2009), 3, S. 124-128