UPDATE: Open Government Implementation Model

Open Government Implementation Model

The City of Vienna was the first public agency in a German speaking country to develop an Open Government Initative and to commit itself to the concept of Open Data – an open and transparent system that makes city data available to citizens for their further use. Vienna's first Open Data catalogue has been presented to the public.

The KDZ - Centre for Public Administration Research was contracted by the Chief Executive Office of Vienna to contribute to the Open Government strategy of the City of Vienna. In order to bring the insights and propositions gained to the attention of a wider public, the Open Government Implementation Model  has been translated into English.

The KDZ Implementation Model is based on and significantly elaborates the "Open Government Implementation Model" by Lee/Kwak (2011).

It was updated significantly in September 2016 in Version 3.

Open Government Implementation Model

Feedback on the elaboration of the implementation model is highly welcome. The document is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Austria License, please feel free to use and distribute it.

Comments

Makrolider er en klasse antibiotika som brukes til å behandle en rekke infeksjoner. Eksempler på makrolidantibiotika er erytromycin, klaritromycin og azitromycin. Makrolider hemmer enzymet som primært er ansvarlig for metabolisering av Viagra, noe som resulterer i økte konsentrasjoner av bestil Viagra i blodet. Begrens Viagra-dosen til 25 mg mens du er på et makrolid antibiotikum, eller unngå å ta Viagra inntil antibiotikakurset er ferdig. I de fleste tilfeller er det alternative antibiotika som er like effektive og ikke samhandler med Viagra. Symptomer på overflødig Viagra nivå i blodet inkluderer en ereksjon som varer mer enn fire timer, synsforstyrrelser, brystsmerter eller midlertidig tap av bevissthet.